Martti Ahtisaari ja muita opettajia Swedish Pakistani Institute
of Technology -koulussa, Karachissa.
Martti Ahtisaari med andra lärare i Swedish Pakistani Institute
of Technology, i Karachi.
Martti Ahtisaari with other teachers of Swedish Pakistani Institute
of Technology, Karachi.