REPUBLIKENS PRESIDENT MARTTI AHTISAARIS TAL TILL FINLANDS OLYMPISKA KOMMITTÉ OCH TILL MEDALJÖRERNA VID EN LUNCH I PRESIDENTENS SLOTT 16.03.1998

Till denna lunch har inbjudits de finländare som i vinter-OS i Nagano tog medalj i egenskap av antingen aktiva eller bakgrundskrafter: tränare, servicepersonal och lagledare. Det bereder mig verkligen ett stort nöje och en stor glädje att få se så många av er här idag. Jag vill tacka er för de fina prestationerna och för att ni visat prov på den finländska sisun. Resultaten var utomordentliga.

Ett särskilt tack vill jag än en gång rikta till våra två guldmedaljörer, skidlöparen Mika Myllylä och backhopparen Jani Soininen. När jag uttalar dessa tackord känner jag mig nästan som er kollega. De som vinner en olympisk guldmedalj tillhör nämligen den skara människor för vilka man spelar Björneborgarnas marsch. Jag hoppas att allt flera idrottsmän och -kvinnor under de kommande åren kan sälla sig till er skara.

Framgångarna i Nagano befäste för sin del den positiva atmosfär som råder i Finland. Vår ekonomi är i gott skick, arbetslösheten sjunker och framtidstron är åter stark. Jag upplever det som mycket viktigt att vår ungdom vågar ta nya initiativ och kämpa för sin framtid. För just ungdomen är ni idrottsmän ett gott exempel.

När jag bevittnade era prestationer på ort och ställe i Nagano lade jag märke till att er framgång grundade sig inte enbart på goda individuella prestationer, utan också på en utmärkt laganda. Finländarna gav en positiv bild av sig själva. Detta är av stor betydelse när vi nu arbetar för att tilldelas värdskapet för vinter-OS i Helsingfors 2006.

Jag är en varm anhängare av Helsingforsprojektet. Redan i Nagano hade jag tillfälle att delta i evenemang som var ägnade att främja projektet och att diskutera ämnet vid en rad olika sammanträffanden i det mindre formatet. Jag är också i framtiden beredd att stödja OS-projektet.

Finland både kan och vill arrangera vinter-OS. Än så länge är vi ett av de stora vinteridrottsländer som inte har varit arrangör för vinter-OS. Jag är övertygad om att det lönar sig för oss att gå in för detta gemensamma nationella projekt.

Att så många finländare blev medaljörer i Nagano visar att finländarna är goda lagspelare. Lagspelet kräver sammanhållning, flexibilitet och förmåga att bära ansvar.

Det projekt som syftar till att föra vinter-OS till Helsingfors har redan i det här skedet visat hur viktigt och nyttigt lagspelet är. Utan finländarnas gemensamma ansträngningar och utan det nordiska samarbetet hade det inte gått att åstadkomma en OS-ansökan. För att vi skall hemföra segern också i det slutliga valet av ort för vinter-OS 2006 behöver vi lagspel på toppnivå, sådant spel som våra ishockeylag, det manliga och det kvinnliga, visade prov på i Nagano.

I Nagano hade Finland framgångar också i helt nya grenar. Vi lyckades i en ny miljö utnyttja tidigare erfarenheter av resultatrika ansträngningar. Också om det skulle vara första gången vi bar arrangörsansvaret för vinter-OS, finns det ingenting som säger att vi inte skulle kunna åstadkomma arrangemang på toppnivå.

Låt mig än en gång hälsa er välkomna till denna gemensamma medaljlunch. Ni är mer än förtjänta av denna högtidsstund!