Ledningsgruppen vid republikens presidents kansli

(till 1.3.2000)
 

Kabinettet:

KALELA, Jaakko
Kanslichef

Född den 24 januari 1944 i Helsingfors
Gift

Pol.lic., Helsingfors universitet 1969

Kanslichef vid republikens presidents kansli (personalchef och utrikespolitisk rådgivare för republikens president) 1984 -
Chef för kabinettet 1994 -
-
Utriksepolitisk specialmedarbetare till republikens president 1973 - 1983
- Direktör för Utrikespolitiska institutet 1972 - 1973
- Forskarassistent vid Finlands Akademi 1966 - 1969, 1971 - 1972
- Överassistent i allmän statslära vid Helsingfors universitet (institutionen för allmän statslära) 1966, 1969 - 1970

RUSI, Alpo
Rådgivare

Född den 17 augusti 1949 i Jyväskylä
Gift, tre barn

Pol.dr. Helsingfors universitet 1982

Rådgivare för republikens president från 1994, biträdande chef för kabinettet och ställföreträdare för kanslichefen 1996 -
- Byråchef vid utrikesministeriet 1991 - 1992, utrikesråd och konsultativ tjänsteman 1993
- Attaché vid utrikesministeriet 1973, tjänstgjort i Köpenhamn, Hamburg, New York och Bonn
- Resident Fellow, Institute for East West Studies, New York 1988 - 1989
- Docent 1986 - (Tammerfors universitet, internationell kommunikation), 1994 - (Helsingfors universitet, statslära i synnerhet internationell relationer)

Publikationer: Lehdistösensuuri jatkosodassa (1982), After the Cold War: Europe's New Political Architecture (New York, 1991), Dangerous Peace: New Rivalry in World Politics (New York, 1997)

 

MANNINEN, Martti
Rådgivare

Född 13.11.1943 Hirvensalmi
Gift, två barn

Juris kand., Helsingfors universitet 1968

Rådgivare för republikens president och medlem av kabinettet från 1994 och ställföreträdare för kanslichefen
- Specialmedarbetare till republikens president 1984 - 1994 och ställföreträdare för kanslichefen vid republikens presidents kansli från 1988
- Utskottssekreterare i riksdagens grundlagsutskott och utrikesutskott 1978 - 1984
- Sektionssekreterare och sektionschef vid utrikesministeriet 1975 - 1978 samt sekreterare för utrikesministeriets ledningsgrupp och intern informatör inom utrikesförvaltningen
- Ambassadssekreterare och Chargé d'Affaires a.i. vid Finlands ambassad i Tel Aviv 1973 - 1975
- Sakkunnig i Finlands FN-delegation vid generalförsamlingens 25:e sammanträde 1970 i New York
Attaché vid Finlands ambassad i Washington, DC 1971 - 1973
- Attaché vid utrikesministeriet 1970 - 1971 i Helsingfors
- Biträde och notarie 1968 - 1969 samt tf. häradshövding 1970 vid Rantasalmi domsaga

HASSINEN Raino
Specialmedarbetare

Född 13.05.1957 i Helsingfors
Gift, ett barn

Juris kand., juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 1983

Specialmedarbetare för republikens president och medlem av kabinettet 1994 -
-
Tjänstemannasekreterare för statssekreteraren vid utrikesministeriet 1991 - 1994
- Utrikessekreterare vid utrikesministeriets politiska avdelning 1990 - 1991
- Legationssekreterare vid Finlands ambassad i Kairo 1988 - 1990
- Attaché vid utrikesministeriets politiska avdelning 1987
---
Jurist, UNHCR:s regionala kontor i Västafrika, Dakar 1984 - 1985
Jurist, UNHCR:s kontor i Botswana, Gaborone 1983 - 1984

 

KALLIOKOSKI, Matti
Specialmedarbetare

Född 17.3.1970 i Halso

Pol.stud., Helsingfors universitet
Sanoma Osakeyhtiös journalistskola 1990

Specialmedarbetare för republikens president och medlem av kabinettet 1998 -
- Planerare, Nokia Telecommunications 1.1.1996
- Chefredaktör, Utrikespolitiska institutet 1994 - 1995 Chefredaktör för tidningen Ulkopolitiikka, årsboken Yearbook of Finnish Foreign Policy
- Redaktör, Helsingin Sanomat, politiska redaktionen, sommaren 1993
- Forskningspraktikant, Chydenius-Institutet, sommaren 1992

Publikationer: Eurooppa-tiedon käsikirja (tillsammans med Jukka Salovaara), publ. av Europakommissionens representation i Finland 1996, 95 s.
Biografi över Viljami Kalliokoski (på manuskriptstadium)

 

Republikens presidents adjutanterna:

KARUMAA, Antero
Kommendör

Född 30.6.1952 i Tavastehus
Gift, två barn

Sjökrigsskolan 1974 - 1977
Militärhögskolan 1985 - 1987

Republikens presidents 1. adjutant 1996 -
-
Republikens presidents 2. adjutant 1992 - 1996
- Republikens presidents 3. adjutant 1992
- Byråchef i staben för sjöstridskrafterna 1987 - 1992
- Ledare av sjökadettkursen 1983 - 1985

PELTONEN, Mika
Överstelöjtnant

Född 23.1.1956 i Tammerfors
Gift, två barn

Kadettskolan 1977 - 1980
Militärhögskolan, landskriglinjen 1987 - 1989

Republikens presidents 2. adjutant 1996 -
- Republikens presidents 3. adjutant 1994 - 1995
- Bataljonsofficer, Nylands Jägarbataljon 1993 - 1994
- Utbildningschef, Försvarshögskolan 1993
- Byråchef, Militärhögskolan 1991 - 1992
- Byråstabsofficer, Staben för Helsingfors Militärdistrikt 1989 - 1991

KALLIO, Jari
Major

Född 21.6.1961 i Pargas
Gift, tre barn

Kadettskolan 1981 - 1984
Militärhögskolan 1991 - 1993

Republikens presidents 3. adjutant 1996 -
-
Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1993 - 1995
- Lärare, Kadettskolan 1989 - 1991
- Utbildningsofficer och kompanichef, Björneborgs Brigad 1984 - 1989


tillbaka Takaisin alkuuntill början


Foto: Matti Kaltokari