Ledningsgruppen, medlemmar och verksamheten

Ledningsgruppens medlemmar (till 1.3.2000):

KABINETTET : ADJUTANTERNA:
   
Kanslichef Jaakko Kalela 1. adjutant, kommodor Antero Karumaa
Rådgivare Martti Manninen 2. adjutant, överstelöjtnant Mika Peltonen
Specialmedarbetare Raino Hassinen 3. adjutant, major Jari Kallio
Specialmedarbetare Matti Kalliokoski  


Vid utövandet av presidentämbetet bistås republikens president av kansliets ledningsgrupp, vars ordförande är kanslichefen vid republikens presidents kansli, Jaakko Kalela. Rådgivare Martti Manninen är kanslichefens ställföreträdare.

Kabinettet sammanträder under ledning av republikens president (kabinettsammanträde) för att behandla de viktigaste ärendena i anslutning till utövandet av presidentämbetet och under ledning av kanslichefen för att behandla andra ärenden och förbereda kabinettsammanträdena.

Bistående av republikens president vid utövandet av presidentämbetet

Kabinettet följer med de frågor som hänför sig till republikens presidents uppgifter och befogenheter och rapporterar för republikens president och ledningsgruppen samt bistår också annars, enligt de anvisningar som republikens president ger, republikens president vid utövandet av presidentämbetet.

Republikens presidents och hans makas program förbereds vid kabinettsammanträdena, i vilka också adjutanterna deltar. Adjutanterna svarar under ledning av förste adjutanten för fullföljandet av programmen.

tillbaka Takaisin alkuun till början


Foto: Matti Kaltokari