AHTISAARI Martti Oiva Kalevi


Republikens president 1.3.1994.
Född i Viborg 23.6.1937
Föräldrar militärtekn. Oiva Alvar A. och Tyyne Karonen
Maka: fil.mag. Eeva Irmeli Hyvärinen 68- ; föräldrar byggmäst. Aarne Taavetti H. och Aini Lilja
Barn: Marko född 1969.


1956 Student
1959 Folkskollärare (Uleåborg).
1959-1960 Folkskollärare i Uleåborgs stad
1960-1963 Lärare vid Swedish Pakistani Institute of Technology (Karachi)
1964-1965 Verksamhetsledare vid Helsinki International Student Club och Studenternas internationella hjälp
1965-1972 Sekreterare, sektionschef, byråchef vid utrikesministeriets byrå för internationell utvecklingshjälp
1972-1973 Biträdande avdelningschef vid avdelningen för utvecklingssamarbete
1973-1977 Ambassadör i Dar es Salaam (Tanzania), Lusaka (Zambia), Mogadishu (Somalia) och Maputo (Mocambique)
1977-1981 FN:s biträdande generalsekreterare (Namibiaärenden)
1982-1983 FN:s Undergeneralsekreterare
1984-1986 Understatssekreterare för utvecklingssamarbete vid utrikesministeriet
1987-1991 Utrikesråd
1991-1994 Statssekreterare
1987-1991 Undergeneralsekreterare för administrativa och ekonomiska angelägenheter vid FN
1989-1990 FN-generalsekreterarens specialsändebud i Namibia
1992-1993 Ordförande för arbetsgruppen för det forna Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina i Geneve
1993 Rådgivare för FN:s ordförande vid fredskonferensen
1994- President i republiken Finland


1975-1981 Medlem i FN:s Namibiainstituts (Lusaka) senat
1981-1983 direktionen för FN:s internationella skola
1984-1986 ordförande i direktionen för Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab
1984-1986 Finlands representant i Asiens, Afrikas och Latinamerikas utvecklingsbanker samt i förvaltningsrådet för Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)
1983-1991 medlem i Stor-Helsingfors Andelsbanks fullmäktige och
1992-1994 i dess förvaltningsråd
1984-1987, 1991-1993 medlem i Kyrkans utrikesråd
1984-1987, 1990-1993

medlem i Kyrkans utlandshjälps sektion

1989 pedagogie doktor h.c. (Uleåborg)
1990

1995

1995

1996

1997

1997

1998

1998

hedersdoktor i de humanistiska vetenskaperna (Bentley College, USA)

hedersdoktor i samhällsvetenskaperna (Åbo universitet)

hedersdoktor i statsvetenskaperna (Kasetsarts universitet, Bangkok)

hedersdoktor i de ekonomiska vetenskaperna (Helsingfors handeslhögskola)

hedersdoktor vid universitetet i Palermo (Argentina)

hedersdoktor i filosofi (Helsingfors universitet)

hedersdoktor i pedagogik (Kiova)

teknologie doktor h.c. (Tekniska Högskolan, Esbo)

1992 hedersmedborgare i Namibia
1990 Finlands kristliga fredsrörelses fredspris
1992
utmärkelsen "Finlands positivaste människa".
1985 Kapten
  FVR stk. m. kedja, FrK stk., FLO stk.


Martti Ahtisaaris CV


Eeva Ahtisaaris CV


tillbaka till huvudmenyn gällande personer