Republikens presidents kansli


09.11.1998 PRESSMEDDELANDE


UTLÅTANDE OM REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSOTILLSTÅND


Detta utlåtande har skrivits utgående från ett bemyndigande den 9 oktober 1998 av Republikens President Martti Ahtisaari och på hans egen begäran. Det grundar sig på resultaten av undersökningar som gjorts under hösten 1998. Presidentens hälsotillstånd har förutom av undertecknad dessutom utretts av specialister inom ortopedi, kardiologi och radiologi.

Såsom det framhållits i tidigare utlåtanden har svåra förslitningar i Republikens President Martti Ahtisaaris knäleder konstaterats. Dessa torde under de närmaste åren kräva att en protes opereras in i knäleden. Någon tidpunkt för operationen har inte fastställts. Mindre förslitningar har även konstaterats i höfterna och i ländkotorna.

Blodtryckssjukdomen, som konstaterades redan på 1980-talet, hålls fortfarande i balans med hjälp av läkemedelsbehandling med betablockerare och den har inte orsakat några märkbara förändringar i hjärtat. Hjärtat har vid en ultraljudsundersökning konstaterats vara normalt såväl i fråga som uppbyggnad som funktion. Vid arbetsprov observerades inte några tecken på kranskärlssjukdomar.

Levern, njurarna, mjälten och gallgångarna har konstaterats vara normala. Inte heller i de inre organen och deras funktion har något onormalt konstaterats. I lungorna har inte konstaterats några förändringar till följd av infektioner, inte heller tumörer. Med undantag av en rätt hög kolesterolnivå har inget onormalt konstaterats vid utförda laboratorieanalyser.

Sammandrag: Vid undersökningar av Republikens President Martti Ahtisaari har inte utöver övervikten och förslitningarna i stöd- och rörelseorganen konstaterats några nya sjukdomar eller fynd som skulle inverka på presidentens hälsotillstånd eller prestationsförmåga.

Det ovanstående intygas på heder och samvete.

Helsingfors den 9 november 1998

Janne Reitala
specialist i allmänmedicin
specialist i anestesiologi
Helsingfors Universitets Centralsjukhus
Läkarhelikoptern Medi-Heli

 
Republikens presidents kansli
Mariankatu 2
00170 Helisnki


Telefon:
+358 9 661 133


Telefax:
+358 9 630 292


e-postaddresser:
förnamn.efternamn@tpk.vn.fi