Republikens presidents kansli


27.04.1999 PRESSMEDDELANDE


Republikens president har jag i dag meddelat SDP:s ordförande att han inte kan ställa upp som kandidat i SDP:s primärval.

Från flera olika håll har man hört sig för om mitt intresse att ställa upp som kandidat i det kommande presidentvalet. Det socialdemokratiska partiet har bett mig svara före den 29 april 1999.

Jag meddelade i god tid att jag tar ställning till saken under den första hälften av innevarande år. Min utgångspunkt var att riksdagsvalet och bildandet av den nya regeringen måste kunna skötas utan störningar.

År 1993 blev jag i SDP:s primärval vald till kandidat i presidentvalet. Efter det att jag valdes till republikens president har jag efter bästa förmåga agerat för att sköta landets gemensamma intressen.

Från finländsk synpunkt är den internationella politiken som bäst inne i en exceptionellt krävande fas. I egenskap av republikens president vill jag helt koncentrera mig på att sköta mina åligganden.

Att inleda valkampen nu, tio månader före utgången av min ämbetsperiod och dessutom inför Finlands EU-ordförandeskap, skulle stå i konflikt med mina strävanden.

Med anledning av detta har jag i dag meddelat SDP:s ordförande att jag inte kan ställa upp som kandidat i SDP:s primärval.

 
Republikens presidents kansli
Mariankatu 2
00170 Helisnki


Telefon:
+358 9 661 133


Telefax:
+358 9 630 292


e-postaddresser:
förnamn.efternamn@tpk.vn.fi