Gå direkt till innehållet

Riddarordnarnas historia - Republiken Finlands president: Ställning och uppgifter: Utmärkelsetecken

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Riddarordnarnas historia

Riddarordnarna

Ordensväsendet har sitt ursprung i den katolska kyrkans medeltida organisation, i vilken instiftandet av munkordnar ingick. "Ordo" är latin och betydde fordom en begränsad krets; de som ingick i den hade åtagit sig vissa förpliktelser och underkastade sig vissa regler. Under korstågen överfördes munkordnarnas regler på ridderskapet, och följden var att riddarna under sin tid i det Heliga landet instiftade en rad andliga riddarordnar som syftade till att skydda sjuka och pilgrimer samt kämpa för den kristna tron. De kändaste var tempelherreorden (1118-), johanniterorden (1113-) och Tyska orden (1198-).

Förtjänstordnar

Riddarväsendet förändrades när borgerskapet i Frankrike började belöna företrädare för borgarståndet, först för militära och senare för civila förtjänster. En ny typ av ordnar, förtjänstordnarna, uppkom. Den första förtjänstorden, franska Hederslegionen, instiftades 1802 och uppdelades i klasser 1805. De ordnar som upptog medlemmar oavsett om förtjänsterna var civila eller militära kallades blandordnar.

Vid sidan av dem kvarstod och uppkom utpräglade militärordnar såsom den finska Frihetskorsets orden (1918).

Utöver de här två typerna finns det numera civilordnar, vetenskaps- och konstordnar, hovordnar och damordnar.

Förutom att ordnarna inte längre var ett privilegium för aristokratin och inte längre utgjorde en begränsad krets tillkom fler klasser: storkorsriddare, kommendörer och riddare. Numera omfattar förtjänstordnarna i regel fem klasser:

  • Storkorset
  • Storofficer eller kommendör av I kl.
  • Kommendör
  • Officer eller riddare av I kl.
  • Riddare

Riddarordnarna i Finland

I Finland finns det tre officiella riddarordnar:

Finlands president är stormästare för alla tre ordnarna. Till sin hjälp har stormästaren ordenskapitlet, i vilket ingår kansler, vicekansler och minst fyra medlemmar. FVR och FL har ett gemensamt ordenskapitel.

För ytterligare information och direktiv av utmärkelsetecken kontakt gärna: Riddarordnarnas kansli, Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, 00170 Helsingfors, tel. 09-179425

Skriv ut
Detta dokument
Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 23.4.2015

© Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi