PRESIDENTINSTITUTIONEN

Innehållsförteckning


1. Valet
1.1. Valbarhet och ämbetsperiod
1.2. Presidentkandidater
1.3. Valförrättning
1.4. Tillträdande av presidentämbetet
2. Utövning av presidentuppdraget
2.1. Förhinder och ställföreträdare
2.2. Gottgörelse och pension
2.3. Presidentens ämbetsbostäder
Presidentens slott
Talludden
Gullranda
2.4. Presidentens kansli
Republikens presidents adjutanter
3. Presidentvalen 1919-1988
3.1. Tidigare valsätt
3.2. Avvikande valtsituationer
4. Presidentens åligganden
4.1. Arrangemang i samband med den högsta verkställande makten
4.2. Upplösande av riksdagen och förordnande om nyval
4.3. Utnämnande av medlemmar i statsrådet och befriande av dem från uppdraget
4.4. Finlands förhållande till utländska makter
4.5. Lagstiftningsärenden
Kyrkolagen
4.6. Förordningar
4.7. Tjänsteutnämningar
4.8. Överbefälhavare för försvarsmakten
4.9. Republikens presidents befogenheter i undantagsförhållanden
5. Republikens presidents övriga åligganden
5.1. Benådningar
5.2. Titlar
5.3. Dispens
5.4. Medborgarskap
5.5. Utmärkelsetecken
5.6. Rätt att låta anställa inspektion och infordra upplysningar
5.7. Villkorliga anslag
5.8. Riksrättsfrågor
5.9. Ålandsfrågorna
6. Beslutsfattande
6.1. Föredragning för presidenten
6.2. Kabinettsföredragning
6.3. Övriga avgöranden
7. Republikens presidents tal och offentliga framträdanden
7.1. Nyårstalet
7.2. Riksdagstal
7.3. Övriga tal och offentliga framträdanden


Tillbaka till huvudmenyn gällande presidentinstitutionen

tillbaka tillbaka till början till början